Tájékoztató a SZÜV Oktatás Kft. által nyújtott felnőttképzési szolgáltatásokról

1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása

Az előzetes tudás, a már megszerzett kompetenciák felmérésének célja, hogy a képző intézmény az érintett felnőtt aktív közreműködésével feltárja a felnőtt képzési feltételeit, lemaradásait, ill. kiemelkedő képességeit. A felnőtt által birtokolt releváns kompetenciákról megszerzett információk alapján eldönthető, hogy

 • az előzetesen megállapított bemeneti fokozatoknak, moduloknak megfelelően milyen besorolásokat, szelekciókat indokolt végrehajtani, azaz mely szintről célszerű a képzését indítani;
 • hiányos kompetenciakészlet esetén milyen kompenzációs képzések szervezése válhat indokolttá.

Az előzetes tudásszint felmérés egyszerre szolgálja a felnőtt és a felnőttképző intézmény érdekeit, mivel elősegíti az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, és lehetőséget nyújt az optimális képzési tartalom és képzési idő kitűzésére.

Az előzetesen megszerzett tudás meglétéről, sajátosságairól a felnőttoktatók vagy szakértők elsősorban a felnőttek feladatmegoldásai alapján tudnak tárgyilagos és biztos tájékoztatást kapni.

Az előzetes tudás beszámítása

OKJ szerinti tanfolyamok

A 37/2003 (XII.27.) OM rendelet egyértelműen meghatározza, hogy milyen feltételekkel (kompetenciákkal) kell rendelkeznie a tanfolyamra felvett felnőttnek. Ezek elsősorban az előzetes iskolai végzettségeket és ráépülő tanfolyamok esetén az előző tanfolyami oklevelet írják elő, mint belépési feltételeket. A legtöbb esetben a rendelet előírásai szerint történik a formális feltételek ellenőrzése. Ilyen tanfolyamoknál a tanfolyam elején ezen kívül ellenőrizzük, hogy az igazolt végzettségeknek megfelelő tudásszint hallgatónként milyen mértékben áll rendelkezésre, illetve esetlegesen mennyire kopott már meg. Ennek figyelembe vételével történik a tanfolyam tervezése és a felzárkóztató képzéssel az azonos tudásszintre hozás.

Egyéb tanfolyamok

A saját képzési tervek alapján tervezett és indított tanfolyamok esetén külön meghatározzuk a bemeneti kompetenciákat, valamint azt is, hogy milyen előzetes tanfolyamot számítunk be belépési feltételként. Előzetes tanfolyam beszámítása esetén vizsgáljuk, hogy milyen régen és milyen intézményben végezte el, stb.
A már meglévő kompetenciák felmérése kikérdezéses módon, kérdőívvel, elbeszélgetéssel, stb. történik. Ezek feldolgozása után a hallgatóknak visszajelzünk, hogy jelentkezésüket elfogadjuk vagy esetleg külön felzárkóztató képzést kell igénybe venniük a beinduló képzéssel párhuzamosan.
Informatikai tanfolyamoknál tudásszint felmérő teszteket alkalmazunk.
Különösen nagy jelentősége van az előzetes tudásszint felmérésének a nyelvi képzésben.

Ezt a szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk ügyfeleink részére.

2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A szolgáltatást előre egyeztetett időpontban és helyszínen végezzük.

A felmérés során alkalmazott lehetséges módszerek:

 • interjú,
 • igényfelmérő űrlap.
 • munkakörelemzés.

Az interjú egyéni érdeklődés, vagy kis létszámú csoport esetén valósítható meg. Nagyobb létszámnál, vagy nem személyes kapcsolat esetén igényfelmérő űrlapokat használunk.

A munkakörelemzés elsősorban cégek dolgozóinál alkalmazható, és a leghatékonyabb módszer a szükségletek felmérésére.

A képzési tanácsadás irányulhat:

 • a megfelelő képzési program kiválasztására,
 • egyedi tematikájú képzés ajánlására,
 • a képzés szükséges óraszámának meghatározására,
 • javaslattétel időbeosztásra,
 • ajánlás tanulási módszerekre.

Ezt a szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk ügyfeleink és leendő ügyfeleink részére.

3. További, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink:

 • Álláskeresési technikák
 • Elhelyezkedési tanácsadás
 • Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás